Ulrika Eleonora Stålhammar – kvinna i manskläder

i 1700-talets Kalmar.

Peter Danielsson berättar om Ulrika Eleonora Stålhammar, eller om man så vill: Vilhelm Edstedt, som efter att hens far dött klädde sig och levde som man.

Peter Danielsson, hembygdskonsulent, Kalmar läns hembygdsförbund

Skaffa din biljett på Torsås bibliotek