Flytta till Torsås

Detta är en bygd med en intressant placering – mitt emellan Kalmar – Karlskrona – Glasriket i sydöstra Småland. Detta skapar många möjligheter både för företagande, turism och boende! Här finns också ovanligt många aktiva föreningar med idérika och engagerade människor.

Inflyttarservice är en hjälpverksamhet både för dig som nyligen flyttat hit, snart ska flytta hit eller funderar på Torsås kommun som din nya bostadsort. Vi fungerar som din lots och ger information om boende, barnomsorg, skolor, kultur med mera.