Torsås Kyrka

Välkommen att besöka Torsås kyrka! Den första kyrkan i Torsås var troligtvis en träkyrka från 1100-talet, denna ersattes senare av en stenkyrka. Vid ombyggnaden och renoveringen valde man att ha vissa delar kvar från den tidigare kyrkan.

Den nuvarande kyrkan togs i bruk 1777 och invigdes den 30 juli 1780 av biskop Carl Gustaf Schröder. Vid kyrkans nordöstra sida finns sakristian. Denna renoverades och byggdes ut under 1950-talet och innefattar idag även Olofskapellet. Kyrkan har inget torn utan det står en klockstapel vid sidan om. Klockstapeln är från 1700-talet och är en kopia på den som byggdes på 1100-talet.

I ett av kyrkans södra rundbågefönster finns en glasmålning som visar Jesu himmelsfärd. Denna glasmålning satt tidigare i ett fönster i koret och är från tidigt 1900-tal.

Söderåkra kyrka heter egentligen Sophia Magdalena och är en av församlingskyrkorna i Söderåkra församling. Den plats där nuvarande kyrkan är belägen har minst tre kyrkor uppförts . Den första kända kyrkan torde uppförts under 1200-talet.Den verkar ha tillhört den typ av kyrkor som kallas ”Kalmarkustkyrka” – en tornlös stenkyrka bestående av flera våningar som haft olika funktioner.

Gullabo kyrka ersatte ett slitet kapell från tidigt 1700-tal. Man började bygga kyrkan 1804 med hjälp av församlingsbor. Efter ett flitigt arbete invigde kyrkoherde Gustaf Adolf Reinius kyrkan 1805. Kyrkan har sedan dess genomgått flera olika renoveringar.

Den senaste renoveringen gjordes år 2011 då man tillgänglighetsanpassade den. Kyrkan är av trä med koret mot sydost. Bakom koret finns sakristian omsluten av två mindre rum med egna ingångar. Huvudingången ligger vid kyrkans nordvästra kortsida. Kyrkans tak består av tegel och i dess sydöstra del finns kyrktornet där kyrkklockorna hänger.

Kapellet tillhör Söderåkra församling i Växjö stift. Kyrkan ligger i Bergkvara mellan E22:an och Östersjökusten. Kapellet uppfördes 1958 efter ritningar av arkitekt Sigvard Ullén och den 30 augusti 1959 invigdes kapellet av biskop Elis Malmeström.
Kapellet har höga murar och påminner något om medeltida försvarskyrkor. Av kapellets två våningar är övre våningen kyrkorum, medan undre våningen är församlingshem.