Lägg till i reseplaneraren

Torsås Kyrka

Välkommen att besöka Torsås kyrka! Den första kyrkan i Torsås var troligtvis en träkyrka från 1100-talet, denna ersattes senare av en stenkyrka. Vid ombyggnaden och renoveringen valde man att ha vissa delar kvar från den tidigare kyrkan.

Den nuvarande kyrkan togs i bruk 1777 och invigdes den 30 juli 1780 av biskop Carl Gustaf Schröder. Vid kyrkans nordöstra sida finns sakristian. Denna renoverades och byggdes ut under 1950-talet och innefattar idag även Olofskapellet. Kyrkan har inget torn utan det står en klockstapel vid sidan om. Klockstapeln är från 1700-talet och är en kopia på den som byggdes på 1100-talet.

I ett av kyrkans södra rundbågefönster finns en glasmålning som visar Jesu himmelsfärd. Denna glasmålning satt tidigare i ett fönster i koret och är från tidigt 1900-tal.