Lägg till i reseplaneraren

Vattenkvarnen i Norra Gullabo

Vattenkvarnen byggdes år 1882 och var i verksamhet fram till på 1920-talet.

Troligtvis är vattenkvarnen byggd år 1882 av bonden Johan Jonasson som ägde till gården Norra Gullabo 1:8. Kvarnen var i verksamhet till fram på 1920-talet då den skänktes till Torsås Hembygdsförening av Johans sonson Filip Johansson. Kvarnen är mycket välbevarad och är fortfarande helt funktionsduglig.

Fåglar att se: Om man har tur kan man se en och annan strömstare.
Flora: Vid kvarnen finns kabbeleka, gökblomster, getrams, vitsippa och smörblomma.