Lägg till i reseplaneraren

Varggropen i Väghyltan

Bevarad varggrop lokaliserad i Väghyltan.

Vargen var ett stort problem fram till mitten av 1800-talet och människorna byggde därför varggropar för att fånga in dem. En djup grop grävdes och täcktes med ris och på en spetsad stolpe i mitten agnades ett bete. Denna varggrop lär ha varit djupare men är i övrigt välbevarad.