Lägg till i reseplaneraren

Varggropen i Fastlycke

Välkommen att besöka varggropen i Fastlycke- en av Kalmar läns bäst bevarade varggropar!

I Magnus Erikssons lag från 1300-talet föreskrevs att varje gård skulle hålla vargnät. År 1864 upphörde denna skyldighet att gälla och därefter förbjöds även vargfångst i grop. Att varggropar vanligtvis låg nära gårdar beror på att vargen gärna höll till vid bebyggelsen där det fanns tamboskap och även för att det underlättade när man skulle vittja den ofta.

En varggrop är vanligtvis rund och mäter en storlek på ca 10-15 meter i diameter. Typiskt för fångstgropar är vallen som bildas av det uppgrävda materialet i syfte att öka djupet. Väggarna i gropen kan vara stensatta, som de är i den här gropen, men de kunde även vara fodrade med stående trä eller med någon form av inbyggnad upptill för att hindra vargen från att ta sig upp. Varggropen var försedd med en påle i mitten med en åtel med en höna eller anka som lockbete. Gropen var täckt med lätt material såsom kvistar, gräs och mossa som vargen föll igenom när den skulle fånga sitt byte.

Varggropen i Fastlycke är en av Kalmar läns bäst bevarade varggropar och ligger en bit innanför skogsbrynet (följ skyltarna). Speciellt är den för att den är stensatt. Det finns även fornåker i anslutning till varggropen.