Lägg till i reseplaneraren

Vallermansleden

Prova gärna den nyanlagda Vallermansleden.

Vallermansleden startar vid Olssonska Gården, går via Ekbacken, Ödet och Malmen och sedan runt Skogsgläntan tillbaka till Ekbacken. Folder med karta och närmare beskrivning finns att hämta på Olssonska Gården/Slöjdshuset. Ladda gärna ner vår broschyr Cykelvandra Torsas19. Här finns alla cykel- och vandringsleder i Torsås kommun samlade.