Lägg till i reseplaneraren

Tullahängen

Vid Tullahängen fanns på 1600-talet en Tullstation som markerade gränsen mellan Sverige och Danmark. Platsen har röjts och hägnats in med gammaldags gärdsgård. Man har även gjort en grillplats.

När Gustav Wasa regerade under 1500-talets början var han i stort behov av pengar. Han införde då en mängd skatter som framförallt drabbade allmogen. En skatt eller avgift som särskilt retade folket i sydöstra Småland var tullavgiften för kreatursförsäljning, som i årtionden hade bedrivits till i huvudsak Ronneby. Precis intill Tullahängen går en vacker cykel- och vandringsled.