Lägg till i reseplaneraren

Transjön

Transjön är Torsås kommuns största sjö. Ett härligt utflyktsmål, med en tillhörande fin grillplats.

Transjön gränsar mot byarna Torhult, Skruvemåla, Lövsmåla, Kringlemåla och Troxhult.
Sjöns längd är ungefär 1000 meter och har en bredd på cirka 300 meter, där sjön är som bredast.

Under 1940-talet var sjön rik på fisk med ett flertal fiskarter såsom abborre, gädda, lake ål och mört som man på den tiden kunde fiska upp med hjälp av nät, ryssja eller metspö. Tyvärr drabbades Transjön, såsom många andra svenska insjöar, av den försurning som tog fart på 1990-talet. Sedan dess har fiskbeståndet minskat i Transjön.
Under 1970 – 1980 –talet var sjön i det närmaste helt utan liv. PH-värdet var då alltför lågt för att fisken skulle kunna överleva.

Men efter upprepade kalkningar under senare år har livet återvänt till sjön igen, vilket är mycket glädjande. Detta gäller i varje fall gädda och abborre. Sjön är privatägd och vänligen observera och respektera att fiskeförbud råder i hela Transjön.
I sjön häckar änder och även fiskmås varje år. Svanar ser man vår och höst rasta här några dagar på sina resor till och från sina häckningsplatser långt norrut.

Sjön är numera lättillgänglig med bil och buss. Gullabo Sockenstämma och Gullabo Hembygdsförening har tillsammans iordningsställt en fin grillplats vid sjöns södra ände med vindskydd, bänkar och grillanordning. Utsikten härifrån en sommardag, eller när som helst, är väl värd ett besök.