Sport

Tennisbanan i Slätafly

Banan är öppen för spel. Medlemmar i Slätafly Byalag spelar gratis. Kostnad för icke medlemmar.

OBS Parkering vid f.d. affärens magasinsbyggnad.

För bokning och frågor ring Ingemar 0761364622 vardagar 9.00 – 10.00.

Öppen tennisbana i Slätafly