Lägg till i reseplaneraren

Strömby naturreservat

Besök en riktig skog! I Strömby finns ett naturreservat, en s.k. barrnaturskog. Barrnaturskogar av denna typ och storlek är ovanliga i regionen och därför, enligt länsstyrelsen, ”mycket skyddsvärda”.

Här breder frodigt blåbärsris ut sig och området är småkuperat och mosaikartat. Skogens medelålder är ca 100 år men hela området är mycket varierat. På sina håll i skogen växer riktigt grova, månghundraåriga tallar. Skogsområdet saknar stigsystem och kan därför vara ganska svårtillgängligt. Torsås orienteringsklubb har dock gjort en orienteringskarta som täcker stora delar av området. Genom naturreservatet sträcker sig även en vacker vandringsled.

Kartmaterial finns att beställa material via Turistbyrån.