Lägg till i reseplaneraren

Pestkyrkogården i Hallasjö

I norra delen av Hallasjö finns en kyrklig fornlämning i form av en pestkyrkogård.

Ena halvan av impedimentet (den obrukbara marken) har grävts bort och vid detta arbete påträffades ben efter människor. Ett träkors har rests på kullens bevarade del. Platsen har i folkmun fått namnet ”kyrkogården”.

När man är vid kyrkogården kan man fortsätta på en alternativväg och kommer då fram till Bränderås by.

bildspel
bildspel
bildspel
bildspel
bildspel
bildspel
bildspel
bildspel
bildspel
bildspel
bildspel
bildspel
bildspel
bildspel
bildspel
bildspel
bildspel
bildspel
bildspel
bildspel