Lägg till i reseplaneraren

Påbonäs Borg

Påbonäs Borg är rester av en borg med anor från tidig medeltid. Borgen ligger mellan Söderåkra och Bergkvara och där ligger den strategiskt vid kusten, inte långt från den danska gränsen.

Påbonäs Borg låg strategiskt vid kusten inte långt från den danska gränsen. Här bodde under 1300-talet personer ur de tyska adelssläkterna Puke, Glysing och van Vitzen.

Borgen i Påbonäs uppfördes under första delen av 1300-talet när adeln började växa sig stark. Byggherre kan vara riddaren Jon Kettilsson Puke. Han skrev ett brev från borgen 1339. Några år senare finns ett brev bevarat som släktingen Puke Glysing skrev i Påbonäs. Under andra halvan av 1300-talet övergick borgen genom giftermål delvis i släkten van Vitzens ägo. Vicke van Vitzen, den äldre, var fogde på Kalmar slott 1366-1389. Säkert var han ganska ofta på borgen. Hans brorson Arent van Vitzen bodde i alla fall här 1384-1390. Efter Vickes död vid slaget i Falköping 1389 och Arents död 1390 var Vicke van Vitzen, den yngre, Arents bror, tvungen att överlämna borgen till drottning Margareta. En annan släkting, Katarina Glysingsdotter, lämnade också sin del i Påbonäs, mot att hennes man, Johan, som tillfångatagits vid slaget i Falköping skulle friges. Under slutet av 1300-talet blev Påbonäs på så sätt en kunglig borg under drottning Margareta.

Borgplatån har en diameter på 100 meter. Ungefär mitt på platån har det stått ett stort fast hus, 16×8 meter, byggt åtminstone i sin nedre del i sten och tegel. Huset har haft en källare, kallad drottningens vinkällare, dit skatterna från bönderna togs in och dit vinet från Tyskland fördes. Huset måste ha varit mycket imponerande och pampigt. På platån har det också funnits bostäder för tjänstefolk. Borgen omges av en vallgrav. Ute i vattnet har det funnits en yttre försvarslinje med träpålar. Framför borgen fanns sannolikt en liten förborg med hantverksbostäder, stall och fähus.

Flera bondgårdar hörde till borgen och betalade sin skatt dit. Säkert fick bönderna också göra dagsverken när fogden så bestämde.
Påbonäs var en mäktig riddarborg, som spelade en stor roll under senare delen av 1300-talet. Man kan undra hur bönderna upplevde borgen när de kom dit. Hur levde tjänstefolk och riddare inne på borgen? Hur var den sista festen med Vicke van Vitzen, hans bror Arent och släktingarna Johan och Katarina innan de drog upp till Falköping för att försvara kung Albrekt 1389? Bönderna fick säkert betala extraskatter och färskt tyskt vin hämtades från Kalmar. (Källa: Kalmar Läns Museum)

Idag kan man besöka Påbonäs Borg vars historia finns förevigat i de informationsskyltar som finns i anslutning till platsen och som för tankarna till vad det en gång varit. Den gamla vallgraven är inte längre vattenfylld med kan anas runt platån därifrån man även har en vacker utsikt över skärgården.