Vandra

Kalmarsundsleden

Kalmarsundsleden är en lättframkomlig led som börjar norr om Mönsterås och fortsätter längs Kalmars och Torsås kustlinje hela vägen ner till Blekingegränsen. Totalt ca 50 km i Torsås med god framkomlighet även med cykel, vissa sträckor anges som alternativ cykelväg. Tips för övernattning: Stufvenäs Gästgifveri, Garpens fyrplats, Dalskärs camping & stugor, Pensionat Utsikten och
Skeppeviks camping.