Lägg till i reseplaneraren

Gullabo Stationshus

Originellt stationshus från när järnvägen gick mellan Torsås och Gullabo. Stationshuset är av många ansett som en av de vackraste i Sverige.

Järnvägen invigdes den 15 september 1917 men redan den 1 januari 1940 lades persontrafiken mellan Torsås och Gullabo ned och den 1 mars 1950 upphörde även godstrafiken. Samma år rev man även järnvägen mellan orterna. Idag inryms lokaler för barnomsorgen i stationshuset.