Lägg till i reseplaneraren

Gullabo kyrka

Gullabo kyrka ersatte ett slitet kapell från tidigt 1700-tal. Man började bygga kyrkan 1804 med hjälp av församlingsbor. Efter ett flitigt arbete invigde kyrkoherde Gustaf Adolf Reinius kyrkan 1805. Kyrkan har sedan dess genomgått flera olika renoveringar.

Den senaste renoveringen gjordes år 2011 då man tillgänglighetsanpassade den. Kyrkan är av trä med koret mot sydost. Bakom koret finns sakristian omsluten av två mindre rum med egna ingångar. Huvudingången ligger vid kyrkans nordvästra kortsida. Kyrkans tak består av tegel och i dess sydöstra del finns kyrktornet där kyrkklockorna hänger.