Lägg till i reseplaneraren

Flaken

En gård precis vid dåvarande landgränsen som nu är bevarad som ett minne av en upprorsman.

Denna gård har ägts av många nationaliteter genom åren eftersom den ligger precis vid dåvarande gränsen till Danmark. Nils Dacke, den svenske upprorsledaren, arrenderade detta kronotorp mellan åren 1539 och 1542 då Dackefejden tog sin början.

Kartmaterial finns att hämta på kommunhusets Info Point i Torsås. Den går även att ladda ner under rubriken broschyer och Torsås Cykla & vandra.