Sevärdheter

Flaken

En gård precis vid dåvarande landgränsen som nu är bevarad som ett minne av en upprorsman.

Denna gård har ägts av många nationaliteter genom åren eftersom att den ligger precis vid dåvarande gränsen till Danmark. Nils Dacke, den svenske upprorsledaren, arrenderade detta kronotorp mellan åren 1539 och 1542 då Dackefejden tog sin början.

Kartmaterial finns att hämta på kommunhusets Info Point i Torsås. Det går även bra att beställa material via e-post på turistbyran@torsas.se.