Lägg till i reseplaneraren

Bergkvara kapell

Kapellet tillhör Söderåkra församling i Växjö stift. Kyrkan ligger i Bergkvara mellan E22:an och Östersjökusten. Kapellet uppfördes 1958 efter ritningar av arkitekt Sigvard Ullén och den 30 augusti 1959 invigdes kapellet av biskop Elis Malmeström.
Kapellet har höga murar och påminner något om medeltida försvarskyrkor. Av kapellets två våningar är övre våningen kyrkorum, medan undre våningen är församlingshem.