Lägg till i reseplaneraren

Back-Antes stuga

Back-Antes stuga är typexempel på en backstuga, många bebodda ända in på 1900-talet. Här bodde Back-Ante med hela sin familj.
Intill vägen Magdegärde – Hästmahult ligger en liten backstuga eller jordkula på Hästmahults gamla allmänning. Vid mitten av 1800-talet låg här en hel liten koloni av sådana primitiva bostäder, bebodda av människor som stod allra längst ner på den sociala skalan. Golvytan är knappt 3 x 4 meter och består av stampad jord. Intill stugan finns även vackra cykel- och vandringsleder.

bildspel
bildspel
bildspel
bildspel
bildspel
bildspel
bildspel
bildspel
bildspel
bildspel
bildspel
bildspel
bildspel
bildspel
bildspel
bildspel
bildspel
bildspel
bildspel
bildspel
bildspel
bildspel
bildspel
bildspel