Tegubben -skogsbad och lavendel

Välkommen till Tegubbens andliga oas!
I ett hus byggt av halm och lera, omringad av doftande lavendelodlingar finns Tegubben. Här erbjuds tesittning, skogsbad samt tid och plats för återhämtning. Försäljning av Tegubbens lavendelsirap och olika tesorter.

Inför ditt besök vänligen kontakta Tegubben på telefon 0725-53 06 00.

 

Ladda ner Torsåsappen och följ med på en vandring i sjöfartens spår i Bergkvara. Besök de olika platserna och hör mer om personerna som spelat viktiga roller i samhällets historia. En lärorik ljudguide för vuxna och lite äldre barn. Längs med rundan finns även skyltar som hållpunkter med mer information kring platserna. Torsåsappen laddas ner där appar finns.

I det sista torpet på Hästmahults ägor mot Blekingegränsen ligger Karamell-Bedas.
Om platsen varit bebyggd före 1800-talet är okänt men karamellkokerskan Beda bodde här under tidigt 1900-tal och hennes son en bit in på 1970-talet.

Här syns resterna av ett slitsamt liv för flera generationer än i dag. Hur man än travade alla stenar i murar och rösen blev det bara fler stenar som kom fram. Samtidigt ligger stället så idylliskt att man lätt förstår varför de valde att bo här trots alla vedermödor.

För att överleva här behövdes kompletterande inkomster som till exempel träslöjd eller som för Beda, för att dryga ut den knapra hushållskassan kokade hon karameller som hon sålde på marknader och till de närliggande handelsbodarna.

Känn historiens vingslag på denna magiska plats där resterna efter Emmas torp finns.  Väl där, kan man läsa om Emmas öde och om hur hon överlevde sina tre män och 11 barn.

Vattenkvarnen byggdes år 1882 och var i verksamhet fram till på 1920-talet.

Troligtvis är vattenkvarnen byggd år 1882 av bonden Johan Jonasson som ägde till gården Norra Gullabo 1:8. Kvarnen var i verksamhet till fram på 1920-talet då den skänktes till Torsås Hembygdsförening av Johans sonson Filip Johansson. Kvarnen är mycket välbevarad och är fortfarande helt funktionsduglig.

Fåglar att se: Om man har tur kan man se en och annan strömstare.
Flora: Vid kvarnen finns kabbeleka, gökblomster, getrams, vitsippa och smörblomma.

Bevarad varggrop lokaliserad i Väghyltan.

Vargen var ett stort problem fram till mitten av 1800-talet och människorna byggde därför varggropar för att fånga in dem. En djup grop grävdes och täcktes med ris och på en spetsad stolpe i mitten agnades ett bete. Denna varggrop lär ha varit djupare men är i övrigt välbevarad.

Välkommen att besöka varggropen i Fastlycke- en av Kalmar läns bäst bevarade varggropar!

I Magnus Erikssons lag från 1300-talet föreskrevs att varje gård skulle hålla vargnät. År 1864 upphörde denna skyldighet att gälla och därefter förbjöds även vargfångst i grop. Att varggropar vanligtvis låg nära gårdar beror på att vargen gärna höll till vid bebyggelsen där det fanns tamboskap och även för att det underlättade när man skulle vittja den ofta.

En varggrop är vanligtvis rund och mäter en storlek på ca 10-15 meter i diameter. Typiskt för fångstgropar är vallen som bildas av det uppgrävda materialet i syfte att öka djupet. Väggarna i gropen kan vara stensatta, som de är i den här gropen, men de kunde även vara fodrade med stående trä eller med någon form av inbyggnad upptill för att hindra vargen från att ta sig upp. Varggropen var försedd med en påle i mitten med en åtel med en höna eller anka som lockbete. Gropen var täckt med lätt material såsom kvistar, gräs och mossa som vargen föll igenom när den skulle fånga sitt byte.

Varggropen i Fastlycke är en av Kalmar läns bäst bevarade varggropar och ligger en bit innanför skogsbrynet (följ skyltarna). Speciellt är den för att den är stensatt. Det finns även fornåker i anslutning till varggropen.

Vid Tullahängen fanns på 1600-talet en Tullstation som markerade gränsen mellan Sverige och Danmark. Platsen har röjts och hägnats in med gammaldags gärdsgård. Man har även gjort en grillplats.

När Gustav Wasa regerade under 1500-talets början var han i stort behov av pengar. Han införde då en mängd skatter som framförallt drabbade allmogen. En skatt eller avgift som särskilt retade folket i sydöstra Småland var tullavgiften för kreatursförsäljning, som i årtionden hade bedrivits till i huvudsak Ronneby. Precis intill Tullahängen går en vacker cykel- och vandringsled.

Transjön är Torsås kommuns största sjö. Ett härligt utflyktsmål, med en tillhörande fin grillplats.

Transjön gränsar mot byarna Torhult, Skruvemåla, Lövsmåla, Kringlemåla och Troxhult.
Sjöns längd är ungefär 1000 meter och har en bredd på cirka 300 meter, där sjön är som bredast.

Under 1940-talet var sjön rik på fisk med ett flertal fiskarter såsom abborre, gädda, lake ål och mört som man på den tiden kunde fiska upp med hjälp av nät, ryssja eller metspö. Tyvärr drabbades Transjön, såsom många andra svenska insjöar, av den försurning som tog fart på 1990-talet. Sedan dess har fiskbeståndet minskat i Transjön.
Under 1970 – 1980 –talet var sjön i det närmaste helt utan liv. PH-värdet var då alltför lågt för att fisken skulle kunna överleva.

Men efter upprepade kalkningar under senare år har livet återvänt till sjön igen, vilket är mycket glädjande. Detta gäller i varje fall gädda och abborre. Sjön är privatägd och vänligen observera och respektera att fiskeförbud råder i hela Transjön.
I sjön häckar änder och även fiskmås varje år. Svanar ser man vår och höst rasta här några dagar på sina resor till och från sina häckningsplatser långt norrut.

Sjön är numera lättillgänglig med bil och buss. Gullabo Sockenstämma och Gullabo Hembygdsförening har tillsammans iordningsställt en fin grillplats vid sjöns södra ände med vindskydd, bänkar och grillanordning. Utsikten härifrån en sommardag, eller när som helst, är väl värd ett besök.

Upplev ett spännande sälsafari längs kusten, där sälarna simmar efter båten eller solar på klipporna.
Upplev den vackra naturen, doften från havet och chansen att se dessa fantastiska djur i dess naturliga miljö.

Vi åker sakta norrut längs kusten, utanför Djursvik – mitt bland alla sälar – ankrar vi upp och njuter av egen medhavd kaffekorg. Ta gärna med en kikare. På de flesta turer ser vi många sälar som leker i vattnet eller solar på stenarna. Då och då ser vi havsörn! Hela turen tar cirka 1,5 timme. Max tolv personer.

Sälsafarituren måste förbokas.
Information, bokning och aktuella datum finns på vår hemsida.
• Plats: Båt avgår från Bergkvara småbåtshamn