Örarevets naturreservat

På den två kilometer långa rullstensåsen Örarevet njuter stor som liten obegränsat av frisk luft, härliga bad, skön natur, och ett alldeles unikt fågelliv.

Det här är ett underbart ströv- och fritidsområde med välförsedda grillplatser där du med fördel kan njuta av din medhavda grillkorg. Här finns inte mindre än tre olika strandtyper; havsstrandäng, klapperstrand och sandstrand. Ett 40-tal fågelarter är mer eller mindre bofasta och mest känd är sannolikt mellanskarven, eller ”ålakråkan”. I anslutning till naturreservatet finns även vackra cykel- och vandringsleder. Ladda gärna ner vår broschyr Cykelvandra Torsas19. Här finns alla cykel- och vandringsleder i Torsås kommun samlade.

 

Besök en riktig skog! I Strömby finns ett naturreservat, en s.k. barrnaturskog. Barrnaturskogar av denna typ och storlek är ovanliga i regionen och därför, enligt länsstyrelsen, ”mycket skyddsvärda”.

Här breder frodigt blåbärsris ut sig och området är småkuperat och mosaikartat. Skogens medelålder är ca 100 år men hela området är mycket varierat. På sina håll i skogen växer riktigt grova, månghundraåriga tallar. Skogsområdet saknar stigsystem och kan därför vara ganska svårtillgängligt. Torsås orienteringsklubb har dock gjort en orienteringskarta som täcker stora delar av området. Genom naturreservatet sträcker sig även en vacker vandringsled.

Kartmaterial finns att beställa material via Turistbyrån.

Skogen i Gullaboås har stått orörd under flera decennier där det har det skapats en unik miljö med en rik flora och fauna. Här kan stor som liten ge sig ut på riktiga skogsäventyr och kanske till och med skymta skogens konung.

Gullaboås naturreservat är ett intressant exempel på hur skogen utvecklas när skogsbruket upphör. Skogen har inte påverkats av skogsbruk under ett flertal decennier. Dessutom utgör lämningar efter forna tiders markanvändning ett spännande inslag. Naturreservatet i Gullaboås är ett äventyrligt ströv- och fritidsområde för den som letar efter en spännande upplevelse! Glöm inte fikakorgen och gummistövlarna!

Några hundra meter från naturreservatet finns även vackra cykel- och vandringsleder.