21 Sep 2023
Guidning Hållbarhetsveckan Villagatan 17:00-18:30

Visning av åtgärder runt Ödet

Under flera år har arbetet pågått för att skapa vattenhållande åtgärder för att framtidssäkra vårt samhälle, gynna biologisk mångfald samt tillgängliggöra Ödet för allmänheten. Nu fortsätter vi med de mer praktiska åtgärderna med att restaurera svämplanen i området intill Villagatan samt anläggande av fruktlund mm. Kom och titta och ställ frågor.
Vi startar vid kyrkans parkering och går genom Ödet.

 

Välkomna!