6 Mar 2024
Föreläsningar Torsås bibliotek 18:30-19:30

Så här jobbar jag

Mensprojekt och jämlik utbildning

Linda Runesson har nyligen varit i Tanzania och pratat mens. I sitt föredrag berättar hon om det stora värdet med att hjälpa flickor och kvinnor i fattiga sammanhang till utbildning. Hon kommer också att prata om varför och hur hon engagerar sig. Dessutom visar Linda bilder från sin senaste resa.