6 Jun 2020
Övrigt Utställning Juansbo, Gullabo 10:00-18:00

Öppna trädgårdar

Karin Fransson, Ekelund, Juansbo.

Stor naturtomt i stenriket med perenner, prydnadsbuskar, blåregn och många rosor. Lundparti under uppbyggnad, Växthus