20 Jul 2020
24 Jul 2020
Kurser Kulturmagasinet, Bergkvara 09:00-00:00

Ljuset & Färgen

Utan ljus inget rum. Att studera ljus är därför en naturlig väg till förståelse för hur färg och form kan alstra djup och rymd på en plan yta. Under kursen studerar vi färg i konkreta övningar länkade till var och ens arbete med egna bilder.

Parallellt tittar vi på hur målare under olika epoker använt sig av färgen som förmedlare av ljus och rumslighet, från trettonhundratalets Florens fram till nutidens konstscen.

Mer information på hemsidan