25 Jan 2023
26 Apr 2023
Övrigt Olssonska gården, Torsås 15:00-17:00

Litterär salong

Ann-Mari Ohlsson och Carina Gyllerfelt bjuder in till fyra träffar med fika och litteratursamtal.

25 januari Joyce Carol Oates

22 februari Danska författarskap

29 mars Kerstin Ekman och Torgny Lindgren

26 april Klassamhället

Pris 200 kr inkl. fika

OBS föranmälan senas 18/1 till 0486-333 70 eller biblioteket@torsas.se