6 Jul 2020
10 Jul 2020
Kurser Kulturmagasinet, Bergkvara 09:00-00:00

Landskapsmålning

Vi besöker kustens varierande landskap, strandängar, hagmarker, bokskog och inte minst Garpens fyrplats, i Kalmar sund, utanför Bergkvara.

Du har även en plats i ateljén där du kan arbeta efter dina skisser, och du väljer själv material, olja, akryl eller akvarell. Kursen vill ge dig ökade insikter om hur olika sätt att arbeta med färgen styr bildens uttryck. I ateljén har vi kontinuerligt gemensamma bildgenomgångar.

Mer information på hemsidan