30 Aug 2021
29 Okt 2021
Utställning Torsås bibliotek 10:00-17:00

Konstväggen – Peter Nylund

HEM

Peter Nylund

Foton från ett Projekt skapat tillsammans med Kayo Mpoyi 2020-21

Förra sommaren träffades jag och konstnären och författaren Kayo Mpoyi på Kulturmagasinet i Bergkvara. Vi var där för en vecka för att bli inspirerade av det vackra och lugna Bergkvara som en konstrast till våra egna liv i Göteborg och Stockholm, och för att med nya ögon se på våra egna konstnärskap.

Våra samtal började vid en gemensam frukost och kunde fortsätta i spridda skurar och längre stunder genom dagen till sent på kvällen. Vi pratade framförallt om känslan av utanförskap, om att ständigt befinna sig i ett tillstånd av att känna sig som “den andre,” och om sexuell identitet och dess koppling till politik. Vi funderade tillsammans över begreppet “hem” och vad det betyder för två personer från väldigt olika bakgrunder. Vi ställde oss frågan, vad är innebörden av olika tolkningar av ordet “hem”, i meningen att känna sig hemma i (eller inte) i sin kropp, i landet där en bor, eller i ens födelseplats?

Denna frågeställning ledde mitt bildskapande under veckan i Bergkvara, som ett undersökande av föreställningar av könsstereotyper, ickekonformism, och hemliv. Samarbetet och diskussionen har fortsatt under året som varit, och resultatet av de texter, samtal, och idéer som vi har arbetat med har blivit sammanställda i en mindre publikation som vi kallar HEM.