8 Okt 2022
16 Okt 2022
Utställning Sjöfartsmuseet, Bergkvara 13:00-15:00

Utställning ”Spot on- Handelsplatsen och skeppbyggeriorten Bergkvara”

Unika historiska Kalmar län är ett samarbetsprojekt som syftar till att utveckla närings- och föreningslivet och skapa nya unika besöksnäringsprodukter med kulturarvet som resurs men också utveckla befintliga. Projektet arrangerar en mängd olika aktiviteter som bygger på besöksmålsutveckling genom platsutveckling.

Tio olika platser i länet har valts ut och fått möjlighet att delta i satsningen som pågår under hela 2022. I Torsås kommun har platsen Bergkvara valts. Här finns ett spännande kulturarv, fina besöksanledningar, ett aktivt föreningsliv tillsammans med ett spirande näringsliv.

I samband med det visas utställningsformatet ”Spot on” som synliggör platsens kulturarv och berättar om Bergkvara som handelsplats och skeppsbyggeriort.

Öppet  följande: 8/10 och 9/10, kl.13-15 och 15/10 och 16/10 kl.13-15.