6 May 2020
Föreläsningar Hantverk Mariahemmets matsal, Torsås 10:00-00:00

En förmiddag i slöjdens tecken – Kultur för seniorer – Inställt

Rolf Magnusson visar sin 20 min långa film “Tuppkarvaren” om Kjell Arvidsson.

Yvonne Amper med flera finns på plats och slöjdar. Känn, dofta, slöjda!