5 Jul 2020
Övrigt Samling Torsås Busstorg 09:30-00:00

Besök hos Oskar Olins fårfarm

Oskar utövar så kallat regenerativt jordbruk vilket innebär att han flyttar betesdjuren ofta. Kom och lär dig mer om hur detta fungerar och vad det har för fördelar. Kontakt Amie Ringberg